JADRO
KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Tvrtka JADRO Vam nudi planiranje, projektiranje, izvođenje i održavanje svih vrsta zelenih površina uključujući privatne okućnice, javne otvorene prostore, parkove, dječja igrališta, industrijske i obrazovne komplekse te sportsko rekreacijske objekte.

Stručni tim radi savjetovanje s klijentima i davanje preporuka o načinu i tijeku rada vezano uz sve vrste projekata krajobraza. Izlazi na teren, vrši pregled lokacije i analizu čimbenika poput klime, flore, faune, površinskih i podzemnih voda.Prati realizaciju i vrši nadzor izgradnje planiranih zahvata kako bi se osigurala usklađenost s postojećim planovima, specifikacijama rada, procjenom troškova te utvrđenim rokovima.

Stručni tim radi savjetovanje s klijentima i davanje preporuka o načinu i tijeku rada vezano uz sve vrste projekata krajobraza. Izlazi na teren, vrši pregled lokacije i analizu čimbenika poput klime, flore, faune, površinskih i podzemnih voda.

VRSTE KRAJOBRAZNIH PROJEKATA

Idejnim projektom se definira sam izgled vrta, osnovni raspored ukrasnog bilja bez odabira vrsta, pozicije osnovnih vrtno-arhitektonskih elemenata kao što su staze, zidovi, odmorišta, sjenice i elementi rasvjete uz uvažavanje namjene objekata i mikroklimatskih uvjeta, a sve u cilju postizanja pune funkcionalnosti.
Glavni i Izvedbeni projekt izrađuju se nakon usuglašavanja i prihvaćanja idejnog projekta, uz detaljnu razradu plana sadnje novo projektiranog zelenila, načinom obrade i sanacije postojećeg zelenila ako isto postoji i zadržava se u prostoru, sa detaljima ugradnje i izvođenja svih vrtno-arhitektonskih elemenata te detaljno razrađenim troškovnikom radova uz projektantsku procjenu troškova uređenja.
Primjeri vrtne arhitekture

Izrada web stranica Split © WebSplit digitalna agencija za izradu web stranica i internet marketing